Služby pro ucházeče

Naše agentura připravila široký sortiment služeb pro všechny, kteří chtějí co nejrychleji najít pracovní místo, jež odpovídá jejich odborné kvalifikaci, schopnostem či ambicím. Kontaktujte   nás a nechte si od nás poradit, jak lze rychle a snadno uspět na přeplněném pracovním trhu. Jak správně napsat životopis? Jak co nejlépe zaujmout na pohovorech? Jak reagovat na pracovní nabídky inzerované na internetu? Díky nám Vaše šance dostat se na vysněné místo razantně stoupnou.
 

POUČENÍ: ODESLÁNÍM ŽIVOTOPISU SOUHLASÍM S TÍM, ABY MÉ OSOBNÍ ÚDAJE UVEDENÉ V ŽIVOTOPISU ZASLANÉM SPOLEČNOSTI SPOLEČNĚ S TÍMTO SOUHLASEM BYLY ZPRACOVÁVÁNY SPOLEČNOSTÍ, ROZUMÍ SE I VZÁJEMNĚ PŘEDÁVÁNY UVNITŘ SPOLEČNOSTI, ZA ÚČELEM VYHLEDÁNÍ VHODNÉ PRACOVNÍ NABÍDKY PRO MĚ ZE STRANY SPOLEČNOSTI S TÍM, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ULOŽENY V PERSONÁLNÍ DATABÁZI KINTANA GROUP s.r.o. SE SÍDLEM Na Točně 2, 377 01 Jindřichův Hradec, kancelař Klášterská 144, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 03108228. PRO ÚČELY TOHOTO SOUHLASU SE ROZUMÍ: SPOLEČNOST – KINTANA GROUP  s.r.o. , IČ: 03108228 a přijemce a zpracovatele osobných údajů spojené s firmou KINTANA GROUP s.r.o.

SOUHLASÍM S TÍM, ABY SPOLEČNOST ZPRACOVÁVAL MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZA ÚČELEM A V ROZSAHU SHORA UVEDENÉM PO DOBU 12 MĚSÍCŮ OD UDĚLENÍ TOHOTO SOUHLASU. JSEM SI VĚDOM(A) TOHO, ŽE TENTO SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ, UDĚLENÝ ZEJMÉNA V SOULADU S PLATNÝM ZÁKONEM Č. 101/2000 SB. , O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, JE DOBROVOLNÝ A JSEM OPRÁVNĚN(A) JEJ KDYKOLIV ODVOLAT. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MUSÍ BÝT UČINĚNO PÍSEMNĚ VŮČI SPOLEČNOSTI. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB. OSOBNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ V ROZSAHU, V JAKÉM JE UCHAZEČ POSKYTL NEBO V ROZSAHU V JAKÉM JE SPOLEČNOST SHROMÁŽDILA V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JINAK. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ, POKUD PRÁVNÍ PŘEDPIS NESTANOVÍ JINAK. POKUD UCHAZEČ PÍSEMNĚ POŽÁDÁ SPOLEČNOST, MÁ PRÁVO V SOULADU S PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU NA POSKYTNUTÍ INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH O NĚM ZPRACOVÁVANÝCH, ÚČELU A POVAZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, O PŘÍJEMCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKOŽ MÁ I DALŠÍ PRÁVA DLE § 21 ZÁKONA Č. 101/2000 SB.