Набор-професии

 

   Заварчици:

1.Заварчици СО2 135 без документ, но с опит 2-3 години

2.Заварчици СО2 135 с документ за квалификация и опит

      а/основен курс ZK 135 W01 и опит 2 години

      б/евронорми BG-EN или ČSN EN 287  и опит 2 години

      в/TUV или + LOID  и опит 2 години

3.Заварчици аргон 141-EN 287-1 .........

 -  работи се неръждавейка, тръбен или листов материал – дебелина на стената 2,3,4 мм

4. Заварчик  СО2:  135 , EN 287 – 1.3

   - дебелина на материала до 300 мм 

      Персонал на ЦПУ машини :

 5.Оператор-настройчик-програмист на ЦПУ  обработващ център система „HEIDENHEIN“ TNC  426  и  iTNC 530

 6.Оператор-настройчик-програмист на ЦПУ БОРВЕРГ система "Heidenhain" iTNC 530

 7.Оператор-настройчик-програмист на ЦПУ обработващ център система Fanuc Oí,21i/база Fanuc 6M/MB/MD /

 8.Оператор-настройчик-програмист на ЦПУ струг система Fanuc Oi,10i,18í,21í /база Fanuc 6T/

    Класически машини :

 9.Борвергисти с голям опит на класически борверг №90,100,130,150,200,250

    Други професии :

10.Шлосери с опит

11.Монтажни работници

12.Помощни работници в производството

14.Печатари-квалифицирани

15.Оператор-настройчик на производствена линия

16.Електрокаристи на Retrak 

Това е списък на професиите по които набираме персонал.

Активните/актуални/ обяви можете да намерите на:

www.jobsagents.com ,  www.rabota.bg , www.zaplata.bg , www.buljobs.bg

www.probook.bg , www.jobs.kaldata.com , www.bana.jobtiger.bg

www.microsoft.jobtiger.bg , www.darik.jobs.bg , www.isic.bg , www.staj.bg

От 22.10.2015 ще публикуваме и на https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage

                                                                                 

Отговорите на евентуални Ваши въпроси ще намерите ТУК

Свободни работни места  натисни ТУК

 

С изпращането на автобиографията си на наш eлектронен или пощенски  адрес декларирате съгласието си със следното:

С изпращането на автобиографията, давам съгласие за това, че личните ми данни, предоставени в автобиографията, заедно със съгласието да бъдат обработени от фирмата,като под това се разбира и взаимно препредаване вътре във фирмата  с цел намиране на подходящо работно място/позиция за мен от страна на фирмата и същевременно личните ми данни да бъдат  записани и съхранени в дата базата „Кандидати за работа“на фирма KINTANA GROUP s.r.o.,  седалище Na Točně 2, 377 01 Jindřichův Hradec IČ:03108228 , канцелария Klašterska 144, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika.

За целта на това съгласие да се разбира: фирма KINTANA GROUP s.r.o.,  седалище Na Točně 2, 377 01 Jindřichův Hradec IČ:03108228 , канцелария Klašterska 144, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika.

Същевременно давам съгласие личните ми данни да бъдат предоставени на друга фирма-бъдещ евентуален работодател/ползувател за времето до получаване на предложение за подписване на трудов договор.

Давам съгласие за обработка на личните ми данни от фирмата с цел и степен по горе посочени за времето от 12 месеца от датата на даване на това съгласие.Разбирам  че това съгласие с обработката на личните данни , дадено най вече в съгласие с валиден закон 101/2000 SB. за охрана на личните данни и според по късни  предписания е доброволно и мога да го оттегля

когато и да е.Оттеглянето на съгласието трябва да се извърши в писменна форма до фирмата.

Поучението за обработка на личните данни според закон 101/2000 SB. Лични данни на кандидата фирмата обработва в степента в която кандидата е изпратил или в степен в каквато фирмата е получила според важащите закони.

Предоставянето на лични данни е доброволно , освен ако закон не предвижда друго.Ако кандидат помиска писменно от фирмата , има право според законите важащи в момента да получи информация за своите обработвани лични данни, с каква цел както и за приемчиците на лични данни, както има и други права според § 21 ZÁKONA Č. 101/2000 SB.