Работа в Чехия

/ За наистина сериозни кандидати / 

Работа в Чехия без такси и комисионни съществува ........

Търсите работа?

Пoгледнете в секция "Свободни работни места" и открийте, кое работно място Ви устройва.

Искате ли да научим за Вас?

Реагирайте на някоя от обявите и ни изпратете професионалната си автобиография на  e-mail  адрес kintana(a)email.cz (автобиографии на български,словашки, чешки   език). Не забравяйте да посочите в автобиографията Вашия телефонен номер, viber,e-mail !
В случай, че изпълнявате изискванията за дадената позиция, в най-скоро време ще Ви потърсим по телефона, по скайп или на e-mail, за уточняваща информация или интервю ,както и за дата на  евентуално започване на работа.
Можете да изпратите автобиография и в случай, че в обявените работни места  няма позиция, която да Ви устройва. Така ще имаме в базата си от данни информация за Вас и в бъдеще можем да Ви информираме за подходящите работни места.
С изпращането на автобиографията си на наш eлектронен или пощенски  адрес декларирате съгласието си със следното:
С изпращането на автобиографията, давам съгласие за това, че личните ми данни, предоставени в автобиографията, заедно със съгласието да бъдат обработени от фирмата,като под това се разбира и взаимно препредаване вътре във фирмата  с цел намиране на подходящо работно място/позиция за мен от страна на фирмата и същевременно личните ми данни да бъдат  записани и съхранени в дата базата „Кандидати за работа“на фирма KINTANA GROUP s.r.o.,  седалище Na Točně 2, 377 01 Jindřichův Hradec IČ:03108228 , канцелария Klašterska 144, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika.
За целта на това съгласие да се разбира: фирма KINTANA GROUP s.r.o.,  седалище Na Točně 2, 377 01 Jindřichův Hradec IČ:03108228 , канцелария Klašterska 144, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika.
Същевременно давам съгласие личните ми данни да бъдат предоставени на друга фирма-бъдещ евентуален работодател/ползувател за времето до получаване на предложение за подписване на трудов договор.
Давам съгласие за обработка на личните ми данни от фирмата с цел и степен по горе посочени за времето от 12 месеца от датата на даване на това съгласие.Разбирам  че това съгласие с обработката на личните данни , дадено най вече в съгласие с валиден закон 101/2000 SB. за охрана на личните данни и според по късни  предписания е доброволно и мога да го оттегля когато и да е.Оттеглянето на съгласието трябва да се извърши в писменна форма до фирмата.
Поучението за обработка на личните данни според закон 101/2000 SB. .Лични данни на кандидата фирмата обработва в степента в която кандидата е изпратил или в степен в каквато фирмата ги е получила според важащите закони.
Предоставянето на лични данни е доброволно , освен ако закон не предвижда друго.Ако кандидат поиска писменно от фирмата , има право според законите важащи в момента да получи информация за своите обработвани лични данни, с каква цел както и за приемчиците на лични данни, както има и други права според § 21 ZÁKONA Č. 101/2000 SB.

Регистрацията е безплатна.

 

Работим заедно и даваме обяви за свободни работни места на сървърите на един от световните лидери в бранша 

  https://cz.jooble.org/