Pracovní místa

1.Svařeči  CO 2  135/136 EN 287-1  , výkresy 

2.Svařeči CO2  135/136  EN 287-1.3, výkresy

3.Svařeči argon  141  EN 287-1, výkresy

4.Svařeči elektrod 111 EN 287-1, výkresy

5.Obsluha CNC stroje:

  hořizontka WHN 13 CNC Heidenhain iTNC 530

     -operator-seřizovač-programátor

Poznámka:To je seznam profesí na základě, kterého se přijímají životopisy.

                 Seznam profesí se bude průběžně rozširovat.

Volné pracovní místa inzerujeme na https://portal.mpsv.cz/

Životopisy můžete posílat na  E-mail: kintana(a)email.cz

Kontaktní osoba: Emil Aleksandrov,Jednatel                 mob.:+420 735 757 001

 

 

POUČENÍ: ODESLÁNÍM ŽIVOTOPISU SOUHLASÍM S TÍM, ABY MÉ OSOBNÍ ÚDAJE UVEDENÉ V ŽIVOTOPISU ZASLANÉM SPOLEČNOSTI SPOLEČNĚ S TÍMTO SOUHLASEM BYLY ZPRACOVÁVÁNY SPOLEČNOSTÍ, ROZUMÍ SE I VZÁJEMNĚ PŘEDÁVÁNY UVNITŘ SPOLEČNOSTI, ZA ÚČELEM VYHLEDÁNÍ VHODNÉ PRACOVNÍ NABÍDKY PRO MĚ ZE STRANY SPOLEČNOSTI S TÍM, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ULOŽENY V PERSONÁLNÍ DATABÁZI KINTANA GROUP s.r.o. SE SÍDLEM Na Točně 2, 377 01 Jindřichův Hradec, kancelař Klášterská 144, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 03108228. PRO ÚČELY TOHOTO SOUHLASU SE ROZUMÍ: SPOLEČNOST – KINTANA GROUP  s.r.o. , IČ: 03108228 a přijemce a zpracovatele osobných údajů spojené s firmou KINTANA GROUP s.r.o.

SOUHLASÍM S TÍM, ABY SPOLEČNOST ZPRACOVÁVAL MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZA ÚČELEM A V ROZSAHU SHORA UVEDENÉM PO DOBU 12 MĚSÍCŮ OD UDĚLENÍ TOHOTO SOUHLASU. JSEM SI VĚDOM(A) TOHO, ŽE TENTO SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ, UDĚLENÝ ZEJMÉNA V SOULADU S PLATNÝM ZÁKONEM Č. 101/2000 SB. , O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, JE DOBROVOLNÝ A JSEM OPRÁVNĚN(A) JEJ KDYKOLIV ODVOLAT. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MUSÍ BÝT UČINĚNO PÍSEMNĚ VŮČI SPOLEČNOSTI. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB. OSOBNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ V ROZSAHU, V JAKÉM JE UCHAZEČ POSKYTL NEBO V ROZSAHU V JAKÉM JE SPOLEČNOST SHROMÁŽDILA V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JINAK. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ, POKUD PRÁVNÍ PŘEDPIS NESTANOVÍ JINAK. POKUD UCHAZEČ PÍSEMNĚ POŽÁDÁ SPOLEČNOST, MÁ PRÁVO V SOULADU S PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU NA POSKYTNUTÍ INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH O NĚM ZPRACOVÁVANÝCH, ÚČELU A POVAZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, O PŘÍJEMCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKOŽ MÁ I DALŠÍ PRÁVA DLE § 21 ZÁKONA Č. 101/2000 SB.