OUTSOURCING

 
Převzetí kmenových zaměstnanců zákazníka = Outsourcing
 
Postaráme se o kompletní převzetí stávajících nebo pouze vybraných kmenových zaměstnanců zákazníka včetně vedení kompletní personální agendy a řešení pracovně právních vztahů:
 
  • Mzdy
  • Odvody
  • Pracovní smlouvy
  • Zdravotní prohlídky vstupní i výstupní
  • Ostatní administrativu spojenou s vedením personální agendy
  • Kompletní vedení personální agendy zákazníka